Majanvaraus ohjeet

Majavaraukset
Varauksia hoitaa mökki-isäntänä Esko Putkinen 050-5531477
sähköposti muotoon : etunimi.sukunimi(ät)gmail.com
Varaus alkaa klo 16.00 ja loppuu klo 12.00, tai erillisen sopimuksen mukaan.  Avaimet saa suoritettua maksua vastaan.

Majan vuokraajan ja vastuuhenkilön oltava 18 vuotta täyttänyt.
Loppusiivous ja liinavaatteet kuuluu hintaan.

 

Hinnat
viikonloppu pe-su   480€
viikonloppu pe-la tai la-su 350€
viikolla 1-4 henk  35€ /henkilö / vrk     + 60 eur siivous ja liinavaatteet
viikolla yli 4 henk  200€ / vrk
Juhlapyhät, juhannus, joulu ja uusivuosi hinnat määritellään erikseen.

 

Majan varausehdot
Nämä ehdot ovat sitovia kun varaus on tehty.
Varaus alkaa klo. 16.00 ja loppuu klo 12.00, tai erillisen sopimuksen mukaan.
Avaimen luovutuksista sovitaan varausta tehtäessä mökki-isännän kanssa.
Avainten luovutuksen yhteydessä käydään läpi majan varustus ja kunto.
Varaajan/vuokraajan tulee olla todistettavasti täysi-ikäinen.
Maja on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12 tai erillisen sopimuksen mukaisesti.
Vuokraukseen sisältyy majan vapaa käyttöoikeus.
Vuokralainen on velvoitettu jättämään majan sekä majan ympäristön siihen kuntoon missä se oli saavuttaessa. Majan loppusiivous ja liinavaatehuolto sisältyy majan vuokraan.
Majaa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on sovittu varausta tehdessä.

Varauksen peruminen
Majan varauksen peruminen on tehtävä aina kirjallisessa muodossa sähköpostitse.
Perumisen katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, jolloin tieto perumisesta on tullut mökki-isännälle.
Varauksen peruminen tulee tapahtua viimeistään kaksi viikkoa ennen  vuokra-ajan alkamista.
Varauksen perumisesta pidätetään ennakkomaksuna 50 % vuokran hinnasta.
Mikäli peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 2 viikkoa vuokra-ajan alkamisesta, pidätetään ennakkomaksuna koko vuokrahinta. (100% vuokrasta).

Vahinkojen korvaus
Asiakas on velvollinen korvaamaan oleskelunsa aikana tulleet vahingot, jotka koskevat majaa, sen piha-aluetta tai irtaimistoa.
Asiakkaalta veloitetaan myös vahingon korjaamiseen käytetty työaika. Maja tarkastetaan jokaisen asiakkaan jälkeen.
Vahingon tapahtuessa asiakkaan on ilmoitettava siitä mökki-isännälle ennen avainten luovutusta.
Kaikki majan varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä välittömästi
suoraan mökki-isännälle.

Omistajan oikeus perua varaus
Mikäli on kyseessä ylivoimainen este, (esim majan korjaustoimenpiteet , palo- vesi yms vahinko) voi majan omistaja perua varauksen.
Tällöin asiakas saa maksamansa suoritukset kokonaisuudessaan takaisin.

Seuran jäsenet
Seuran jäsen muistathan: Majan käytöstä ja varauksista sovittava aina Mökki-isännän kanssa !