Susi havainnot tärkeitä


Susien Tassu-havainnot ja dna-näytekeruu ovat edellytys kannanhoidolliseen metsästykseen
Suden kannanhoidollinen metsästys on mahdollista vain, mikäli kanta-arvioon tuotetaan koko maan kattavasti tietoa susien määrästä. Tilanne on verrannollinen hirven, karhun tai ilveksen havaintokirjauksiin. Havaintojen pohjalta tehdään kanta-arvio ja sen perusteella voidaan myöntää kaatoluvat. Vain riittävän suuri susikanta mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen talvella 2021-2022. Jokainen havainto on tärkeä. Ministeri Leppä ilmoitti 18.11., että mikäli susikanta on suurempi, kuin nyt määrittelytyön alla oleva suotuisan suojelun taso, kannanhoidollinen metsästys voi alkaa talvella 2021-2022. Ruotsissa suotuisan suojelun tasoksi on määritelty 30 laumaa ja 300 sutta. Metsästys alkaa Ruotsissa jo kuluvana talvena.   
Metsästäjäliitto kannustaa Tassu-havaintojen tekoon ja dna-näytekeräyksiin – piireihin nimetty susiyhteyshenkilöt
Suomen Metsästäjäliitto kannustaa kaikkia metsästäjiä suurpetohavaintojen ja erikseen mainiten susihavaintojen ilmoittamiseen. Ilmoitukset tehdään suurpetoyhdyshenkilölleja nämä kirjaavat havainnot Tassu-suurpetohavaintojärjestelmään. Havainnot ohjaavat ulosteiden dna-näytekeräystä, jolla susiyksilöt voidaan tunnistaa ja saadaan selville, montako erillistä laumaa alueella on. Dna-tunnistus parantaa suden kanta-arvion tekemisen tasoa. Ruotsissa kanta-arvio perustuu täysin dna-tunnistukseen. Metsästäjäliiton piirit ovat nimenneet susiyhteyshenkilöt tukemaan susihavaintotyön organisointia yhdessä alueellisten riistakeskusten ja paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa. Nimetyiltä yhteyshenkilöiltä saat tietoa paikallisista riistanhoitoyhdistysten suurpetoyhdyshenkilöistä ja suden dna-näytekeräyksen keräysvastaavista, mikäli esimerkiksi haluat ilmoittaa susihavainnoista. Saat yhteyshenkilöiltä myös tietoa, kuinka voit ruveta vapaaehtoiseksi susien dna-näytekeräyksen keräysvastaavaksi tai vapaaehtoiseksi kerääjäksi.
Jokainen havainto on nyt tärkeä, sinua tarvitaan.
KATSO LÄHIN YHTEYSHENKILÖSI 

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa Susi havainnot tärkeitä

Suomen Riistakeskus tiedottaa

Ruokavirasto vetoaa Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pienpetometsästäjiin rabiesseurannan näytetavoitteen saavuttamiseksi. Tämän vuoden loppuun mennessä näytteitä tarvitaan rabiessyöttirokotusalueelta vielä noin 170 ketusta ja supikoirasta. Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta rokotusalueeseen kuuluvat Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Imatran, Lappeenrannan, Taipalsaaren, Lemin, Luumäen, Miehikkälän, Virolahden, Haminan, Kotkan ja Pyhtään kunnat. Metsästäjien aktiivisella avustuksella on vuosittain saatu kerättyä useita satoja pienpetoja rabiesseurantaan.

Rokotusalueen eläimiä tutkimalla seurataan, ovatko eläimet syöneet syöttirokotteita ja ovatko ne saaneet suojaavia vasta-aineita vereensä. Näyte-eläimet tutkitaan myös rabiesviruksen varalta. Eläinnäytteitä hyödynnetään lisäksi muiden taudinaiheuttajien, kuten myyräekinokokin ja trikinellojen, seurantaan.

Metsästetyn eläimen saa nylkeä ennen lähetystä. Kuolleena löytyneet tai sairaalta vaikuttaneet eläimet ovat myös hyviä näyte-eläimiä. Näytteen lähettäjä saa eläinten tutkimuksista kertovan raportin postitse. Näytteet lähetetään mahdollisimman tuoreina Matkahuollon Pikapakettina Ruokaviraston Oulun toimipaikkaan. Ruokavirasto maksaa lähetyskulut, kun Matkahuollon pakettikorttiin rastitaan maksajaksi vastaanottaja. Näytteet lähetetään alkuviikon aikana (ma–to), jotta ne ehtivät perille ennen viikonloppua. Pakkausmateriaalia voi tilata maksutta osoitteesta tilaukset@ruokavirasto.fi.

Näytteiden lähetysohjeet ja lisätietoja Ruokaviraston sivuilta.

Linkki: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ajankohtaista-laboratoriopalveluista/kettuja-ja-supikoiria-tarvitaan-edelleen-rabiesseurannan-naytteiksi/.

Suomen riistakeskus

Kaakkois-Suomi

Jouni Tolvanen

riistasuunnittelija

p. 029 431 2222

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa Suomen Riistakeskus tiedottaa

Metsästäjäliiton puheenjohtajan terveiset

Surua ja murhetta hirvijahdin aloituksessa

Hirvenmetsästyskausi alkoi surullisissa merkeissä viime viikonloppuna. 

Uutistietojen mukaan Kuusamossa mies kuoli vahingonlaukaukseen. Me metsästäjät yhdymme omaisten suruun ja tapahtuman keskiössä olevien tuskaan.  Olemme vilpittömästi pahoillamme tapahtuneesta.

Huolellisuus ja maltti ovat aseen käsittelyn perusasioita. Toivon, että pystymme aseturvallisuudesta toinen toistamme muistuttamaan samoin kuin on jahtien johtajien pidettävä käskynjaossa turvallisuusmääräykset esillä. Näistä määräyksistä ja muistutuksista ei kenenkään pidä pahoittaa mieltään, vaan ottaa ne kiitollisuudella vastaan.

Ikäviä uutisia kuului viikonlopulla muutoinkin: hirvijahdin aloitusviikonloppuna tiettävästi neljä metsästyskoiraa kuoli susien hyökkäyksissä ja lisäksi kahta raadeltiin. Jahtikauden aikana sudet ovat tappaneet tai raadelleet kaikkiaan jo noin 25 koiraa. Olen pahoillani jokaisen menetetyn metsästyskaverin puolesta.

On syytä muistaa, että koiravahingot on ehdottomasti ilmoitettava maaseutuelinkeinoviranomaiselle tapahtumien tilastointia ja korvaushakemusta varten. Ruokavirasto maksaa korvaukset korvauksen hakijoille maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista.

Susitilanne Suomessa on kestämätön. Koiravahinkojen lisäksi Tassuun on rekisteröity jo noin 2500 susien pihakäyntiä. Maatilojen kotieläimiä, erityisesti lampaita, ovat sudet tappaneet paljon enemmän kuin vuosi sitten. Kansalaisten huoli asiasta on tullut selkeästi ilmi sutta koskevan kansalaisaloitteen myötä, joka kuukaudessa keräsi 61 618 kannatusilmoitusta.

Metsästäjäliitto yhdessä muiden etujärjestöjen kanssa vaatii päättäjiä toimimaan nyt. Olemme tavanneet ja tapaamme jatkossakin ministeriöiden, eduskuntaryhmien, viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Kansalaisaloite  suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseksi on tällä hetkellä tarkistettavana allekirjoitusten osalta, jonka jälkeen se luovutetaan marraskuussa eduskunnan käsittelyyn.

Toivotan jahtiin hyviä, muistorikkaita ja turvallisia tapahtumia!

Jaakko Silpola Toiminnanjohtaja, Metsästäjäliitto

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa Metsästäjäliiton puheenjohtajan terveiset

Lyijyhaulirajoituksen käsittely jatkuu EU:ssa

Lyijyhaulirajoituksen käsittely jatkuu EU:ssa Rajoitusehdotus on nyt edennyt neuvosto-parlamentti -vaiheeseen. Molemmat instanssit käsittelevät asiaa ja on vielä mahdollista, että ehdotus kaadetaan. Jos ehdotus kuitenkin hyväksytään molemmissa käsittelyissä, asetus tulee voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu virallisessa lehdessä, eli mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella, viimeistään ensi vuoden alussa. LUE AJANKOHTAISTA LYIJYSTÄ

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa Lyijyhaulirajoituksen käsittely jatkuu EU:ssa

Saaliskiintiöt 2020

Saaliskiintiöpisteet : 10 pistettä

Metso uros 6 pistettä , Metso koppelo 8 pistettä

Teeri 2 pistettä (max 2 kpl)

Jänis 1 piste

Rusakko, pyy vapaa

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa Saaliskiintiöt 2020

SML KYMEN PIIRI TIEDOTTTAA

Kotkassa  on löytynyt pihapiiristä kaksi kuollutta jänistä.Alueella on ollut havaintoja huonokuntoisesta jäniksestä. Löydöt tapahtuivat 20.07. ja 03.08. VASTAAVIEN LÖYTÖJEN OSALTA LÄHETTÄKÄÄ LÖYDETYT ELÄIMET RUOKAVIRASTOON TUTKITTAVIKSI, JOTTA TODELLINEN SYY ELÄINTEN MENEHTYMISEEN SAADAAN TODETTUA.

LÄHETYS ON MAKSUTON JA OHJEET LÖYTYVÄT:

https://www.ruokavirasto.fi

LOMAKE linkki:

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/laboratorion-ohjeet-lahetteet/elaintautitutkimukset/luonnonvaraiset-elaimet/lab-1044-lahete_villielaimet.pdf
TARVITTAESSA VOI OTTAA YHTEYTTÄ PAIKALLISIIN METSÄSTÄJIIN AVUN SAAMISEKSI.

 

SML KYMEN PIIRI

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa SML KYMEN PIIRI TIEDOTTTAA

Ampumakoetodistuksen voimassaoloaika

Metsästyslain muutoksella 1.1.2017 – 31.7.2018 suoritetusta ampumakokeesta annetun ampumakoetodistuksen voimassaoloaikaa pidennettiin 31.7.2021 saakka.

1.1.2017 – 31.7.2018 annettu ampumakoetodistus on voimassa 31.7.2021 saakka ilman uutta toiminnanohjaajalta pyydettyä todistusta.

Metsästäjä saattaa tarvita uuden ampumakoetodistuksen, jossa on lakimuutoksen mukainen suorituksen voimassaoloaika, muutamassa tapauksessa: metsästäjä on kadottanut 1.1.2017 – 31.7.2018 suoritetun ampumakokeen todistuksen, tai hän on lähdössä jahtimatkalle ulkomaille ko. aikana annetulla ampumakoetodistuksella.

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa Ampumakoetodistuksen voimassaoloaika

Lakiesitys: Metsästäjien vanhenevien ampumakoesuoritusten voimassaoloa pidennetään koronatilanteen vuoksi

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt pikaiselle lausuntokierrokselle lakiesityksen, jonka nojalla tänä vuonna vanhentuvan ampumakokeen voimassaoloa jatketaan heinäkuun 2021 loppuun ilman ampumakokeen uutta suorittamista. Muutoksella pyritään ennakoimaan, ettei koronantilanteen vuoksi pitämättä jäävät ampukokeet vaikeuta metsästäjien osallistumista hirvieläinkantojen säätelyyn syksyn metsästyskaudella.

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt metsästyslain muutoksen valmistelun koronavirustilanteen aiheuttaman terveysriskin ja sen vähentämiseen tähtäävien liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Ministeriö on lähettänyt pikaiselle viikon lausuntokierrokselle luonnoksen lakiesitykseksi, jossa metsästäjiltä edellytettävien ampumakokeiden järjestämistä sopeutetaan niin, ettei ampumakoevaatimuksista aiheutuisi merkittävää haittaa hirvieläinkantojen säätelylle ja edelleen niiden aiheuttamille vahingoille.

Esityksen mukaan metsästyslakiin säädettäisiin poikkeuksellisesti, että tänä vuonna vanhentuvan ampumakokeen voimassaoloa jatkettaisiin heinäkuun 2021 loppuun ilman ampumakokeen uutta suorittamista.

Poikkeuksellisen lakimuutoksen tarkoituksena on pienentää ampumakokeiden suoritusmääriä tulevana kesänä. Muutoksella pyritään ennakoimaan, että kuluvana keväänä ja mahdollisesti kesällä rajoitettu ampumakoetoiminta ei aiheuttaisi syksyllä ruuhkautumista ja vaikeuttaisi metsästäjien osallistumista hirvieläinkantojen säätelyyn syksyn metsästyskaudella.

Uusien metsästäjien pääsy syksyn jahtiin pyritään turvaamaan

Lakiesityksen mukaan ampumakoetta edellytettäisiin edelleen uusilta metsästäjiltä, jotka eivät sitä aiemmin ole suorittaneet. Samoin ampumakoetta edellytettäisiin niiltä metsästäjiltä, joilta se on vanhentunut jo ennen kuluvaa vuotta.

Ampumakoetoimintaa voidaan mahdollisesti jatkaa myöhemmin kesällä erityisjärjestelyin, jos varmistetaan koronavirustilanteen johdosta annettujen säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattaminen. Maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen riistakeskus ennakoivat koronavirusepidemian vaikutusta riistahallintoon ja riistatalouteen sekä valmistelevat riistanhoitoyhdistyksille tarkempia ohjeita. Tarkoitus on turvata turvalliset ja välttämättömät ampumakoejärjestelyt ensisijaisesti uusille metsästäjille, jotka suorittavat kokeen ensimmäistä kertaa.

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa Lakiesitys: Metsästäjien vanhenevien ampumakoesuoritusten voimassaoloa pidennetään koronatilanteen vuoksi

VILLISIKOJEN METSÄSTYKSEN SEURATOIMINTA-AVUSTUS NOUSEE MAALISKUUN ALUSSA

VILLISIKOJEN METSÄSTYKSEN SEURATOIMINTA-AVUSTUS NOUSEE MAALISKUUN ALUSSA

Luonnonvaraisen villisikakannan leviäminen ja runsastuminen on haitallista erityisesti vahinko- ja tautiriskien näkökulmasta. Kannan rajoittamisella pyritään ehkäisemään afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämistä. Vaarallinen villi- ja tuotantosikoja tappava virustauti ASF voi levitä villisikojen välityksellä. Tautia ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta riski sen leviämisestä maahamme on edelleen suuri. Mikäli tautia todettaisiin Suomessa, niin siitä aiheutuisi erittäin suuri vahinko elintarviketuotannollemme.  ASF-tartunnan seurauksena alueelle perustettaisiin rajoitusvyöhyke, jossa rajoitettaisiin eri toimintoja. Esimerkiksi kaikki metsästys kiellettäisiin, ettei tartunta leviäisi uusille alueille metsästyksen aiheuttaman villisikojen liikkumisen takia.

Villisikojen metsästys on tehostunut Suomessa ja tuoreimman Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman arvion mukaan villisikakanta on pienentynyt. Metsästysseuroissa on tehty hyvää työtä afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen ehkäisemiseksi. Tämän määrätietoisen työn kannustamiseksi Suomen Sikayrittäjät ry jatkaa seuratoiminta-avustusten maksamista ja korottaa avustuksen 100 euroon maaliskuun alusta (1.3.2020) alkaen. Avustus maksetaan Ruokavirastossa tutkittujen metsästettyjen luonnonvaraisten villisikojen ASF-näytteiden perusteella. Tähän mennessä toiminta-avustusta on saanut noin 300 seuraa. Avustuksen saamiseksi seuran on ilmoitettava yhteys- ja tilitiedot Suomen Sikayrittäjille. Lisäksi Ruokavirasto maksaa palkkiota näytteiden lähettämisestä.

SUOMEN SIKAYRITTÄJÄT RY

Ari Berg

Toiminnanjohtaja ja hankejohtaja

Puh. 040 566 7328

ari.berg@ariberg.fi

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa VILLISIKOJEN METSÄSTYKSEN SEURATOIMINTA-AVUSTUS NOUSEE MAALISKUUN ALUSSA

Pienpetopyynnin tulosten kirjaaminen

PIENPETOPYYNTI TULOSTEN KIRJAAMINEN UUDISTUI !!!

Seuroissa ei enää tarvitse kerätä paperia vaan jokainen metsästäjä voi itse jatkossa tallentaa saaliinsa kilpailun käyttöön.

Pyyntitulokset kerää uusi sähköinen järjestelmä https://www.luontoriskit.fi/. Tunnukset ovat samat kuin https://www.suurpetohavainnot.fi/ ja https://www.villisiankantakirja.fi/.

Uusia tunnuksia saa: sml.kymenpiiri(at)co.inet.fi

Tänne tallennetaan Riistakeskus Kaakkois-Suomen, Kymenläänin Kennelpiirin ja SML:n Kymen piirien YHTEISEEN  PIENPETOKILPAILUUN OSALLISTUVIEN metsästäjien saalis, joiden metsästäjä numeron RHY -numero on 151 – 170 välillä .

Tiedot kirjautuvat automaattisesti vastaanottajalle, josta ne vuoden lopulla tulostetaan seuroille ja RHY:lle näiden palkitsemisia varten.

Paperiversio löytyy piirin kotisivuilta ja vuosikirjasta myös  toistaiseksi.

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa Pienpetopyynnin tulosten kirjaaminen