Parikkalan Riistanhoitoyhdistys tiedottaa

Parikkalan Riistahoitoyhdistys

Hirviradan harjoitus valvontavuorot 2019 tiistaisin klo. 18.00 alkaen Orolla

Särkisalmi            4.6         9.7     13.8    17.9

Tarvaspohja         11.6     16.7     20.8

Melkoniemi          18.6     23.7     27.8

Rautalahti             25.6     30.7     3.9

Järvenpää             2.7       6.8       10.9

Jousikokeet Rajan jousi klo

Hirvikoe ammunnat Oronradalla

12.7 klo 17.00-18.00                            Rautalahti
20.7 klo 12.00-13.00                            Järvenpää
24.8 klo 12.00-13.00 Särkisalmi   
31,8 klo 12.00-13.00                            Tarvaspohja
14.9 klo 12.00-13.00 Melkoniemi
11.10 klo 15.00-16.00 RHY

Rata on käytettävissä muinakin aikoina.

Varaa rata yhteensattumien välttämiseksi, jos pidät omia kilpailuja.

Radanhoitaja Harri Auvinen 0505926753

Ilmoita puutteista, vaurioista ja pidä rata-alue siistinä.

Kausikortti muilta kuin edellä mainittujen seurojen jäseniltä 15 euroa. Kortti lunastettavissa Harri Auviselta

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa Parikkalan Riistanhoitoyhdistys tiedottaa

Haulikkoradan valvontavuorot 2019

30.4 - 2.5  Kalle Kokkonen   040-7211315
7.5 – 9.5  Teppo Kettunen   050-5843773
14.5 – 16.5  Jani Aho   040-7666731
21.5 – 23.5  Ari Seppänen   050-3751920
28.5 – 30.5  Jari Asikainen   045-1035860
4.6 – 6.6   Petri Kettunen   050-5515629
11.6 – 13.6  Tuomas Lähteenmäki  040-7303681
18.6 – 20.6  Jani Joronen   0400-739169
25.6 – 27.6  Matti Roiha   050-5242181
2.7 – 4.7   Mika Huikko   0500-577451
9.7 – 11.7  Henry Berg   0400-764347
16.7 – 18.7  Lasse Repo   050-3816953
23.7 – 25.7  Petri Berg   050-5901899
30.7 – 1.8  Heikki Nurminen   040-4624792
6.8 – 8.8   Jukka Seppänen   040-7610572
13.8 – 15.8  Janek Valkeapää   040-8494355

Haulikkoradan harjoitusvuorot TIISTAI  ja TORSTAI klo 18:00 -21:00

Ampujien tultava klo 19:00 mennessä !

Jos ylläoleva aika ei sovi , HOIDA JOKU TILALLE AJOISSA!!

Ratavastaava : Henry Berg 0400-764347

Lista pdf tiedostona : https://ssmy.fi/wp-content/uploads/2019/04/haulikkorata_valvojat.pdf

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa Haulikkoradan valvontavuorot 2019

SsMy pilkkikisan 24.3.2019 Tulokset

 1. Matti Paajanen                 6000g
 2. Jari Hinkkanen                  2670g
 3. Ilkka Anttonen                  2438g
 4. Pasi Lötjönen                     2386g
 5. Oiva Joronen                     2125g
 6. Pekka Soikkeli                    1488g
 7. Jussi Sutinen                      1251g
 8. Eino Saaranen                   975g
 9. Heikki Berg                         934g
 10. Tommi Viinanen               835g
 11. Veikko Karppi                    518g
 12. Heikki Kosonen                 505g
 13. Esko Putkinen                   10g

Nuoret

 1. Arto Kargu                          874g

Suurin kala :        Pasi Lötjönen 470 g

Pienin  kala  :      Jussi Sutinen , Eino  Saaranen

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa SsMy pilkkikisan 24.3.2019 Tulokset

Rauhoittamattomien lintujen poikkeuslupahakuun muutoksia

Tiedote. Julkaistu: 29.01.2019, 09:15
Suomen riistakeskus

Osa rauhoittamattomista linnuista aiheuttaa säännöllisesti vahinkoja esimerkiksi marjanviljely- ja eläintuotantotiloilla tai riistanhoitokohteilla. Koska kaikkia vahinkotilanteita ei pystytä ratkaisemaan ilman rauhoitusaikaisia poikkeuslupia, tehdään Suomen riistakeskuksessa vuosittain merkittävä määrä poikkeuslupapäätöksiä.

Rauhoittamattomien lintujen ja riistalintujen poikkeuslupia haetaan Suomen riistakeskuksen Oma riista -palvelussa. Myös toistaiseksi voimassa olevaan ilmoitusmenettelyyn haetaan järjestelmässä.

Metsästysvuoden 2018–2019 alusta alkaen naakka on ollut rauhoittamaton laji ja sille säädetään valtioneuvoston asetuksella rauhoitusaika. Naakkaa koskevia poikkeuslupapäätöksiä voidaan tehdä rauhoitusajan säätämisen jälkeen. Asetusmuutos on lausunnolla ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019. Rauhoitusajan esitetään alkavan 1.5.

Riistalintujen pesintämenestyksen parantamiseksi haettujen poikkeuslupien (riistanhoidolliset poikkeusluvat) hakijoiden kannattaa huomioida viime vuosina kehittynyt oikeuskäytäntö. Oikeusratkaisut Suomen riistakeskuksen päätöksistä tehtyihin valituksiin korostavat poikkeuslupa-asiassa saatujen selvitysten laatua ja kattavuutta. Hakemuksen laadintaan on syytä varata riittävästi aikaa. Tarvittaessa hakemusta voi täydentää luonnostilassa, kunnes hakemusjärjestelmässä edellytetyt selvitykset on saatu koottua.

Oikeuskäytäntö on tarkentunut myös hygieniaperusteella haettavien poikkeusten osalta. Jos poikkeusta rauhoituksesta haetaan ihmisille tai tuotantoeläimille aiheutuvien hygienia- tai terveyshaittojen vuoksi, on hakemukseen liitettävä kunnan terveysviranomaisen tai kunnaneläinlääkärin lausunto.

Vuodesta toiseen toistuvien ja ennakoitavissa olevien vahinkotilanteiden osalta poikkeusta tulee hakea ajoissa. Lähtökohtana on se, että poikkeuslupapäätökset tulisi tehdä niin hyvissä ajoin, että niitä koskeva valitusaika 30 vuorokautta, sekä tiedoksi saattamiseen kuluvaksi katsottava aika seitsemän vuorokautta, ehtii kulua ennen kuin poikkeuslupa-aika alkaa.

Suomen riistakeskuksen internet sivuilta www.riista.fi löytyy lisää tietoa poikkeuslupien hakemisesta.

Oma riista -palvelu

Lisätiedot: Suomen riistakeskuksen riistapäälliköt ja riistasuunnittelijat, ks. yhteystiedot

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa Rauhoittamattomien lintujen poikkeuslupahakuun muutoksia

PIENPETOPYYNTI TULOSTEN KIRJAAMINEN HELPOTTUU

PIENPETOPYYNTI TULOSTEN KIRJAAMINEN HELPOTTUU
Uusi sähköinen järjestelmä https://www.luontoriskit.fi/ löytyy jatkossa Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirin kotisivuilla. Tunnukset ovat samat kuin https://www.suurpetohavainnot.fi/ ja https://www.villisiankantakirja.fi/. uusia tunnuksia saa: sml.kymenpiiri(at)co.inet.fi
Tänne tallennetaan Riistakeskus Kaakkois-Suomen, Kymenläänin Kennelpiirin ja SML:n Kymen piirin PIENPETOKILPAILUUN OSALLISTUVIEN metsästäjien, joiden metsästäjä numeron RHY -numero on 151 – 170 välillä saalis 2019 ALKAEN, .
Tiedot kirjautuvat automaattisesti vastaanottajalle, josta ne voidaan jakaa seuroille ja RHY:lle. olettaen että tarvittavat tiedot on kirjattuna näiltä osin. Kilpailussa jaettavien lahjakorttien arvo on n. 2400 € siten että osa arvotaan osallistujien kesken.
Paperiversio on myös toistaiseksi käytössä ja se löytyy. Piirien vuosikirjasta, Jahti lehdestä, ja kymen piirin kotisivuilta
HUOM:
JÄRJESTELMÄÄN KIRJATAAN KAIKKI: POIKKEUSLUPAPÄÄTÖS: 11.12.2018 2018-3-150-02181-0; lupa poiketa metsästyslain 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista villisian ja supikoiran pyynnissä.
LUVAN EHDOILLA SAATU SUPIKOIRA SAALIS JÄRJESTELMÄSSÄ OLEVAN TAULUKON MUKAISESTI.
Villisikasaalis kirjataan: https://www.villisiankantakirja.fi/
Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry, Riistakeskus Kaakkois-Suomi ja Kymenläänin Kennepiiri ry kiittävät sinua arvokkaasta riistahoitotyöstä.
Vieraspetojen supikoiran ja minkin poistaminen luonnosta muiden pienpetojen ohella takaa ensisijaisesti lintukantojemme pesinnän onnistumista. Supikoiran osalta on erittäin tärkeää myös Rabieksen torjunta.
Lisäksi asutusten lähellä liikuvat supikoirat tartuttavat kapia kotieläimiin.
Tutkimusta varten sirutettu minkkipari kävi vuorokauden aikana tutkimassa 64 vesilintujen pesää Helsingin vanhan kaupungin lahdella.
Ilman pienpetojen aktiivista pyyntiä olisi luontomme hukassa perinteisten lajien osalta.
Siksi työnne on erittäin tärkeää ja sen arvo Suomen luonnolle on korvaamaton.
Jatkuvuuden takeeksi tarvitsemme lisää voimia arvokasta työtänne tukemaan.
Metsäkanalintujemme osalta on pienpetojen pyynnillä erittäin merkittävä positiivinen vaikutus. Heurekassa 23.11.2018 esittelivät Venäläiset metsätysasiantuntijat uutta tutkimustietoa villisian vaikutuksesta teerikantoihin. Tämän perusteella vahvan sikakannan alueilla teerikannat ovat romahtaneet.

Kategoriat: Muut | Kommentit pois päältä artikkelissa PIENPETOPYYNTI TULOSTEN KIRJAAMINEN HELPOTTUU