Kaikki kirjoittajan ylläpito artikkelit

SSMY pilkkikisat

Tulokset:

Miehet yleinen

 1. Asikainen Jari
 2. Berg Miikka
 3. Kosonen Isto
 4. Paajanen Matti

Miehet yli 65-v

 1. Sutinen Jussi
 2. Kosonen Heikki
 3. Soikkeli Pekka
 4. Berg Heikki
 5. Karppi Veikko
 6. Putkinen Esko

Naiset

 1. Partanen Sonja
 2. Partanen Hillevi

suurin kala Kosonen Isto 265 g
pienin kala Partanen Sonja 4g

Vesilintujen elinympäristökoulutus 25.3.2023 klo 14:00-18:00 Ennakkoilmoittautuminen 28.2.2023 mennessä!

Vesilintujen elinympäristökoulutus la 25.3.2023 klo 14:00-18:00 Veli-Matti Pekkarisen vetämä vesilintukoulutus Saaren Riistamiesten majalla Niukkalantie 176 . Paikalla rakennetaan mm pesäputkia.

Tarvikemaksu 30eur.

Ennakkoilmoittautumiset :

28.2.2023 Ilkka Tiaiselle tiainen.ilkka@gmail.com tai viestillä numeroon 050 5969483

TULKAA VAIKKA ETTE TEKISIKÄÄN PESÄPUTKEA!

AIHE ON TÄRKEÄ VESILINNUSTUSTA AJATELLEN TULEVAISUUDESSA. Vesilintukoulutuksessa käydään läpi vesilintukantojen nykytilaa ja kehityssuuntia, kestävää käyttöä sekä muita ajankohtaisia asioita.Samalla pohditaan keinoja kantojen vahvistamiseksi mm. vapaaehtoisten levähdysalueiden perustamisen avulla.

Kouluttajina toimivat SOTKA levähdysalue-hankkeen lintuvesiasiantuntijat Heikki Helle / BirdLife Suomi sekä Veli-Matti Pekkarinen / Suomen Metsästäjäliitto

Metsästäjäliitto tekee parhaillaan aktiivista järjestönkehitystyötä

Kehitystyön lähtökohtana oli jäsenkysely, jonka lähetimme keväällä jäsenille, metsästysseurojen yhteyshenkilöille ja piirihallituksille.

Tulosten perusteella vastaajat viihtyvät metsästysseuroissaan ja arvostavat Metsästäjäliiton palveluja. Metsästäjäliiton tärkeimmät jäsenedut ja palvelut vastaajien mielestä ovat Metsästäjien etujen ajaminen kotimaassa ja kansainvälisesti, Jahti-lehti, metsästyksen ajankohtaisista asioista kertominen, koulutukset, metsästysvuokrasopimusten Reviiriohjelma sekä nuorisotyö.

 • Vastaajien yleisarvosana edunvalvonnalle on 3,4 (asteikko 1–5). 
 • Liiton metsästysturvallisuuden edistämiseen on tyytyväisiä 92 prosenttia vastaajista. 
 • Villisikatoiminta, vaikuttamistyö ampumaaselainsäädännössä, vesilintujen ruokintamahdollisuuksien puolustaminen sekä työ metsästyksen sallimiseksi luonnonsuojelualueilla on hyvää 70–80 prosentin mielestä.
 • Valkohäntäpeuran nykyisen lupajärjestelmän ja ruokinnan puolustaminen, totaalilyijykieltoon vaikuttaminen sekä suden kannanhoidollisen metsästyksen edistäminen tyydyttää vastaajista 60–70 prosenttia.

Metsästäjäliiton jäsenmaksu on liiton jäsenseuran jäsenelle 9,5 euroa vuodessa, lisäksi on piirin maksu 2,5–6,5 euroa. Henkilöjäsenen vuosimaksu on 35 euroa. Sekä seurajäsenet että henkilöjäsenet pitävät jäsenmaksuaan sopivana. Kymmenesosa molemmista ryhmistä katsoo, että maksu on liian suuri, tai toisaalta voisi olla suurempikin.

Kysely antoi Metsästäjäliitolle hyvät eväät kehittää toimintaa. Kyselyn tuloksia on analysoitu järjestön kehittämisryhmissä ja tämän pohjalta on luotu erilaisia kehittämissuunnitelmia. Yhteinen piirre on se, että kouluttajia, toimitsijoita, nuorisotoimijoita ja talkoolaisia tarvitaan niin jäsenseuroissa kuin Metsästäjäliiton piireissäkin.  Suuri kiitos kaikille mielipiteensä kertoneille!