Riistakeskuksen metsähanhi tutkimus

Suomen riistakeskus järjestää tänä vuonna projektiluontoisen näytekeräyksen, jossa kerätään saaliiksi saatujen metsähanhien päitä. Keräyksen tarkoitus on parantaa valokuvista tehtävää metsähanhen alalajien tunnistusta. Kerätyistä päistä määritetään alalaji DNA-analyysin avulla ja tulosta verrataan pään ja nokan värityksestä ja mittasuhteista tehtävään alalajin määritykseen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa metsähanhisaaliin alalajikoostumusta pystytään seuraamaan mahdollisimman luotettavasti keräämällä kuvia saaliiksi saaduista metsähanhista.

Miksi metsähanhinäytteitä kerätään?

Tieto metsähanhisaaliin alalajikoostumuksesta on yksi suurimmista tietotarpeista metsähanhen kansainvälisessä kannanhoidossa. Saaliin alalajikoostumuksen tunteminen on erittäin tärkeää metsähanhen metsästyksen jatkuvuuden kannalta, koska taigametsähanhen metsästystä säädellään kansainvälisesti eri maille tulevilla kiintiöillä. Jollei saaliin alalajikoostumusta tunneta, voidaan joutua turhaan rajoittamaan runsaslukuisen tundrametsähanhen metsästystä. Nykytiedolla suurin osa metsähanhista on mahdollista määrittää alalajilleen valokuvasta, mutta joukossa on epäselviä tapauksia. DNA:sta alalaji voidaan määrittää varmasti. Pääkeräyksen tavoitteena on parantaa valokuvaan perustuvaa alalajin määritystä niin, että tulevaisuudessa alalaji voidaan määrittää varmasti myös valokuvasta.

Miten tutkimus tehdään?

Alalajin määritystä parannetaan keräämällä metsästäjiltä ammuttujen metsähanhien päitä tutkimusnäytteiksi. Kerätyistä näytteistä määritetään alalaji DNA:n perusteella ja tulosta verrataan sitä pään ja nokan muodon ja värityksen perusteella tehtävään alalajin määritykseen. Suomen lisäksi näytteitä kerätään Ruotsista ja Virosta ja kaikki metsähanhinäytteet naapurimaista ovat tervetulleita.

Näytekeräyksen ohjeet

Näytekeräys on pyritty tekemään metsästäjälle mahdollisimman helpoksi, jotta näytteitä saataisiin mahdollisimman paljon. Näytteitä ei tarvitse postittaa, vaan ne tullaan hakemaan suoraan metsästäjiltä.

1. Leikkaa ammutun metsähanhen pää poikki kaulan alaosasta

2. Pakasta pää paperiin käärittynä

3. Ilmoita näytteestä Antti Piiroselle (029 431 2332, antti.piironen@riista.fi).

4. Näyte tullaan hakemaan lähettäjältä loppusyksyllä

5. Näytteen kerääjä saa DNA-tuloksen keräämistään näytteistä sekä koko näytekeruun yhteenvedon

Lisätietoa keräyksestä saa joko edellisestä Metsästäjä-lehdestä (5/2019 ja 5/2018) sekä puhelimitse tai sähköpostitse Antti Piiroselta.

Hyvää alkavaa metsähanhijahtia!

Antti Piironen

riistasuunnittelija/viltplanerare

Suomen riistakeskus Uusimaa/Finlands viltcentral Nyland

Sompiontie 1, 00730 Helsinki /Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors

puh./tel. 029 431 2332

antti.piironen@riista.fi

Kategoria(t): Muut. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.