PIENPETOPYYNTI TULOSTEN KIRJAAMINEN HELPOTTUU

PIENPETOPYYNTI TULOSTEN KIRJAAMINEN HELPOTTUU
Uusi sähköinen järjestelmä https://www.luontoriskit.fi/ löytyy jatkossa Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirin kotisivuilla. Tunnukset ovat samat kuin https://www.suurpetohavainnot.fi/ ja https://www.villisiankantakirja.fi/. uusia tunnuksia saa: sml.kymenpiiri(at)co.inet.fi
Tänne tallennetaan Riistakeskus Kaakkois-Suomen, Kymenläänin Kennelpiirin ja SML:n Kymen piirin PIENPETOKILPAILUUN OSALLISTUVIEN metsästäjien, joiden metsästäjä numeron RHY -numero on 151 – 170 välillä saalis 2019 ALKAEN, .
Tiedot kirjautuvat automaattisesti vastaanottajalle, josta ne voidaan jakaa seuroille ja RHY:lle. olettaen että tarvittavat tiedot on kirjattuna näiltä osin. Kilpailussa jaettavien lahjakorttien arvo on n. 2400 € siten että osa arvotaan osallistujien kesken.
Paperiversio on myös toistaiseksi käytössä ja se löytyy. Piirien vuosikirjasta, Jahti lehdestä, ja kymen piirin kotisivuilta
HUOM:
JÄRJESTELMÄÄN KIRJATAAN KAIKKI: POIKKEUSLUPAPÄÄTÖS: 11.12.2018 2018-3-150-02181-0; lupa poiketa metsästyslain 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista villisian ja supikoiran pyynnissä.
LUVAN EHDOILLA SAATU SUPIKOIRA SAALIS JÄRJESTELMÄSSÄ OLEVAN TAULUKON MUKAISESTI.
Villisikasaalis kirjataan: https://www.villisiankantakirja.fi/
Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry, Riistakeskus Kaakkois-Suomi ja Kymenläänin Kennepiiri ry kiittävät sinua arvokkaasta riistahoitotyöstä.
Vieraspetojen supikoiran ja minkin poistaminen luonnosta muiden pienpetojen ohella takaa ensisijaisesti lintukantojemme pesinnän onnistumista. Supikoiran osalta on erittäin tärkeää myös Rabieksen torjunta.
Lisäksi asutusten lähellä liikuvat supikoirat tartuttavat kapia kotieläimiin.
Tutkimusta varten sirutettu minkkipari kävi vuorokauden aikana tutkimassa 64 vesilintujen pesää Helsingin vanhan kaupungin lahdella.
Ilman pienpetojen aktiivista pyyntiä olisi luontomme hukassa perinteisten lajien osalta.
Siksi työnne on erittäin tärkeää ja sen arvo Suomen luonnolle on korvaamaton.
Jatkuvuuden takeeksi tarvitsemme lisää voimia arvokasta työtänne tukemaan.
Metsäkanalintujemme osalta on pienpetojen pyynnillä erittäin merkittävä positiivinen vaikutus. Heurekassa 23.11.2018 esittelivät Venäläiset metsätysasiantuntijat uutta tutkimustietoa villisian vaikutuksesta teerikantoihin. Tämän perusteella vahvan sikakannan alueilla teerikannat ovat romahtaneet.

Kategoria(t): Muut. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.