Aihearkisto: Muut

Haulikkoammunta kurssi ti 28.5.2024

Tervehdys!

Monet ovat kysyneet haulikkoammunta kurssia/koulua. Nyt on mahdollisuus osallistua tiistaina 28.5.2024 klo 17.00.

Paikkana on Kirjavalan erämaja . 12 nopeinta henkilöä mahtuu. Osanottomaksu on 10€ sisältää patruunat .

Kouluttajina toimivat Aki Helminen ja Timo Riihijärvi

ENNAKKOILMOITAUTUMINEN 26.05.2024 MENNESSÄ spostilla osoitteeseen tiainen.ilkka@gmail.com

Suomen Metsästäjäliitto edellyttää vastuullista eränkäyntiä

Metsästäjäliitto ei hyväksy metsästyksessä, liitto- ja piiritoiminnassaan eikä metsästysseuroissa laittomuuksia.

– Metsästäjäliitto on koko olemassaolonsa ajan edistänyt järjestäytyneisyyden kautta metsästyslain noudattamista ja metsästyskulttuurin kehittämistä. Emme liitossa hyväksy laittomuuksia eikä niitä tule hyväksyä liiton piireissä eikä 2 700 jäsenmetsästysseurassamme, linjaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Epäiltyjen rikosten tutkinta kuuluu poliisille ja oikeuslaitos arvioi epäiltyjen syyllisyyden. Mikäli metsästäjä on saanut lainvoimaisen metsästystä koskevan tuomion, metsästysseura voi ja sen on syytä harkita sääntöjensä puitteissa, voiko metsästäjä jatkaa seuran jäsenenä.

– Metsästyksen asiaa voi edistää vain laillisella toiminnalla ja esimerkiksi kuulumalla metsästäjien etujärjestöön Suomen Metsästäjäliittoon. Vaikuttamisessa onnistuminen edellyttää metsästyksen yleistä hyväksyntää ja siinä me metsästäjät olemme onnistuneet. Suomalaisista 90 % suhtautuu metsästykseen myönteisesti tai neutraalisti. Vahinkoja sattuu, valitettavasti myös metsästyksessä. Kuitenkin ne, jotka rikkovat metsästyslakia tietoisesti ja tahallisesti, murentavat metsästyksen hyväksyttävyyttä ja vahingoittavat kaikkien metsästäjien ja metsästyksen asiaa, muistuttaa liiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola

Metsästäjäliiton arvot ovat luonnon kunnioittaminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys, asiantuntijuus ja eräkulttuurin vaaliminen. Metsästäjäliittoon kuuluu 147 000 metsästäjää, minkä vuoksi liitto on yksi Suomen suurimpia kansalaisjärjestöjä. 

– Teemme metsästysseuroissa ja liiton 16 piirissä arvokasta koulutus- ja nuorisotyötä tuhansien metsästäjien voimin. Olemme myös vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Esimerkiksi yhdessä muiden järjestöjen kanssa tehty susien metsästystä koskenut kansalaisaloitteemme sai eduskunnassa kannatusta yli puoluerajojen ja johti suurpetojen metsästystä koskevan metsästyslain päivitykseen. Toimimalla jahtipoluilla esimerkillisesti ja kuulumalla Metsästäjäliittoon metsästäjä edistää parhaiten yhteistä asiaamme, kannustaa puheenjohtaja Hallenberg.

Metsästäjäliitto tekee parhaillaan aktiivista järjestönkehitystyötä

Kehitystyön lähtökohtana oli jäsenkysely, jonka lähetimme keväällä jäsenille, metsästysseurojen yhteyshenkilöille ja piirihallituksille.

Tulosten perusteella vastaajat viihtyvät metsästysseuroissaan ja arvostavat Metsästäjäliiton palveluja. Metsästäjäliiton tärkeimmät jäsenedut ja palvelut vastaajien mielestä ovat Metsästäjien etujen ajaminen kotimaassa ja kansainvälisesti, Jahti-lehti, metsästyksen ajankohtaisista asioista kertominen, koulutukset, metsästysvuokrasopimusten Reviiriohjelma sekä nuorisotyö.

  • Vastaajien yleisarvosana edunvalvonnalle on 3,4 (asteikko 1–5). 
  • Liiton metsästysturvallisuuden edistämiseen on tyytyväisiä 92 prosenttia vastaajista. 
  • Villisikatoiminta, vaikuttamistyö ampumaaselainsäädännössä, vesilintujen ruokintamahdollisuuksien puolustaminen sekä työ metsästyksen sallimiseksi luonnonsuojelualueilla on hyvää 70–80 prosentin mielestä.
  • Valkohäntäpeuran nykyisen lupajärjestelmän ja ruokinnan puolustaminen, totaalilyijykieltoon vaikuttaminen sekä suden kannanhoidollisen metsästyksen edistäminen tyydyttää vastaajista 60–70 prosenttia.

Metsästäjäliiton jäsenmaksu on liiton jäsenseuran jäsenelle 9,5 euroa vuodessa, lisäksi on piirin maksu 2,5–6,5 euroa. Henkilöjäsenen vuosimaksu on 35 euroa. Sekä seurajäsenet että henkilöjäsenet pitävät jäsenmaksuaan sopivana. Kymmenesosa molemmista ryhmistä katsoo, että maksu on liian suuri, tai toisaalta voisi olla suurempikin.

Kysely antoi Metsästäjäliitolle hyvät eväät kehittää toimintaa. Kyselyn tuloksia on analysoitu järjestön kehittämisryhmissä ja tämän pohjalta on luotu erilaisia kehittämissuunnitelmia. Yhteinen piirre on se, että kouluttajia, toimitsijoita, nuorisotoimijoita ja talkoolaisia tarvitaan niin jäsenseuroissa kuin Metsästäjäliiton piireissäkin.  Suuri kiitos kaikille mielipiteensä kertoneille!